ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่นตามรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัว ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๔๔๖๔๑ ต่อ ๑๑๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 


เอกสารประกอบ : Download SCAN0223.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-16 10:53:01
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 599 ครั้ง