เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
✨ ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2565✨
สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/
ทุนการศึกษา : https://rb.gy/morzds

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สวน)   
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/bq0mxu

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)                         
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/dsvdm0


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-16 09:44:16
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 368 ครั้ง