ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย"

               ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย" ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/303/1

หมายเหตุ : รับเฉพาะท่านที่ผ่านการอบรม SROI แล้ว จำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น
               **ท่านที่เข้าอบรมอาจขอเชิญรทาบทามเป็นทีมประเมิน SROI ของคณะ*


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-11 16:16:30
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 551 ครั้ง