นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

วันพุธที่ 10 สิงหคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ นำนักศึกษากระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อ เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจัดการไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โดยมี นายประเสริฐ คำออน และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิชาการของศูนย์วิจัยฯ เป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-11 10:34:21
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 681 ครั้ง