ประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation Alley

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation Alley เพื่อประชุมหารือแผนการดำเนินงานของหน่วย Coffee Academy โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธาน พร้อมบุคลากรของศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-05 10:57:36
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 613 ครั้ง