กำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก)ชั้นปีที่ 2 (รหัส 6408…) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

 

 


เอกสารประกอบ : Download 5.กำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-01 10:30:07
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 104 ครั้ง