ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
เอกสารประกอบ : Download ประกาศตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคกีฏวิทยาฯ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-07-07 08:50:03
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 256 ครั้ง