"การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดในระดับ SME"

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้นำ "เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดในระดับ SME" ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-30 14:40:10
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 643 ครั้ง