การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-30 13:54:17
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 631 ครั้ง