โครงการทุนปฏิบัติงานฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เริ่มสมัครงานผ่านระบบ CMU SIS ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน เป็นต้นไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-17 09:13:24
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 168 ครั้ง