การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6508...) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6508...) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19)และมีความประพฤติเรียบร้อย

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง http://sis.cmu.ac.th (เลือกช่องสมัครทุนคณะ) พิมพ์ใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด ส่งหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download ทุน165.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-13 08:20:25
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 258 ครั้ง