ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

              สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ (ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปี 2565 โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 – 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยกำหนดให้เสนอชื่อพร้อมนำส่งเอกสารการสมัครรับทุนไปยัง วช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัคร) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/nrf2565

              ทั้งนี้คณาจาย์ที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุน ให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุน ข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด มายังงานบริหารวิจัยฯ คณะฯ เพื่อประกอบการออกหนังสือเสนอชื่อเพื่อนำส่งถึงแหล่งทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (เวลาราชการ) เท่านั้น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-26 11:05:22
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 105 ครั้ง