ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ รายงานตัวผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePutAna6zUWA29ikgDlicR1OJEO8nRIz06y_zdfnCEjNrpZA/viewform

ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-24 13:52:23
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 213 ครั้ง