ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศดังแนบ  ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดการสอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2565


เอกสารประกอบ : Download CMU-ePro_2565.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-23 23:44:26
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 308 ครั้ง