กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-20 08:33:44
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 486 ครั้ง