ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยสารสนเทศ
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลว 10 พค 65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-10 11:34:02
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 114 ครั้ง