เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-09 11:41:26
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 698 ครั้ง