การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนเมษายน 2565

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-25 11:17:08
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 625 ครั้ง