สวัสดีปีใหม่ไทย 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว" (เป็นคำพูดของชาวเหนือขณะที่จะไปรดน้ำขอขมา-ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และยังเป็นการชำระสิ่งอัปมงคลไปจากชีวิต) หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม โดยมีเจ้าหน้าที่และนักวิจัย ของศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-25 11:09:46
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 669 ครั้ง