ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080015
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ พนักงานส่วนงาน นักวิทยาศาสตร์เกษตร (วิจัย).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-22 13:44:58
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 215 ครั้ง