หลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส

สร้างทักษะการเข้าใจธุรกิจเชิงลึก สำหรับนักศึกษาหลังจบการศึกษา ผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริง การฝึกการแก้ปัญหาและการวางกลยุทธ์ โดยการเข้าร่วมหลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส รายละเอียดตามแผ่นประชาสัมพันธ์และลิ้งค์วิดิทัศน์ดังแนบ

โครงการเถ้าแก่น้อยโลตัส


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-03-29 13:08:28
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 235 ครั้ง