เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา "สาขาวิชาพืชสวน" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา "สาขาวิชาพืชสวน" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565 สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/ ทุนการศึกษา : https://rb.gy/morzds หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน มี 2 หลักสูตร ดังนี้

 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชสวน) https://rb.gy/bq0mxu - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) https://rb.gy/dsvdm0


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-03-18 09:02:59
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 726 ครั้ง