โครงการ USAC เยี่ยมชมดูงาน

ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 โครงการ University Studies Abroad Consartium (USAC) จำนวน 5 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมดูงานด้านการปลูกกาแฟอาราบิก้าร่วมกับป่า ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-03-10 09:55:09
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 641 ครั้ง