สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการผลิตดกาแฟ เพื่อให้เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถผลิตกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงในอาชีพการปลูกกาแฟ รวมถึงพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงให้การตอบรับ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-03-10 09:44:42
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 858 ครั้ง