กระบวนวิชา 359461 ศึกษากระบวนการชง และชิม

ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษาจำนวน 37 คน ที่ลงเรียนกระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการชงและชิม โดยมี นายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-03-10 09:34:03
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 720 ครั้ง