รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 64... ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2565

กรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ดังแนบ

กรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://sis.cmu.ac.th/scholarship

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-18 09:04:44
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 987 ครั้ง