ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 ศึกษาดูงาน

ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง พร้อมกับ นายประเสริฐ คำออน นายถาวรสุภาวงค์ และนายพงศ์ หลวงมูล นักวิชาการศูนย์วิจัยฯ นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 “พืชเครื่องดื่ม” จำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์เรียนรู้กาแฟพลังงานน้ำ แบรนด์ Nine One Coffee 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-03 15:45:26
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 784 ครั้ง