กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7)

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน สัปดาห์ที่ 7 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ในหัวข้อ วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย นายพงษ์ หลวงมูล นักวิทยาศาสตร์เกษตร และเจ้าหน้าที่สนาม เป็นผู้ควบคุม  ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-03 13:35:25
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 657 ครั้ง