กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6)

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ในหัวข้อ คัดเมล็ดพันธุ์ และคัดเกรดเมล็ดกาแฟ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ควบคุม  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-25 11:25:54
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 807 ครั้ง