กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5)

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 12 มกราคม 2565  ในหัวข้อ การทำกับดักมอด โดย นายชวลิต กอสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนาม เป็นผู้ควบคุม  ณ สถานวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หน้า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-25 11:20:47
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 800 ครั้ง