ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564/2565

คุณมาโนช  บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร  สาระนาค (มจส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564/2565 แก่นายทัตธน  คำนาสัก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-19 10:15:08
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1457 ครั้ง