ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับสม้ครเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (สิ้นสุด26 มค 65).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-12 15:48:32
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 829 ครั้ง