กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 4)

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน สัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564  ในหัวข้อ กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม, นายประเสริฐ คำออน, นายถาวร สุภาวงค์  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนาม เป็นผู้ควบคุม  ณ สถานวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-23 14:43:45
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 895 ครั้ง