มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า)

ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกาแฟ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี นายชวลิต กอสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากร ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-23 14:35:56
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 796 ครั้ง