ประชุมหารืองานวิจัยด้าน Smart Agriculture ในการประเมินคุณภาพและตรวจสอบสารตกค้างในผลิตผลเกษตร ร่วมกับทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมหารืองานวิจัยด้าน “Smart Agriculture ในการประเมินคุณภาพและตรวจสอบสารตกค้างในผลิตผลเกษตร” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-20 10:20:47
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1092 ครั้ง