ประชุมหารืองานวิจัยด้านแมลงอาหารสัตว์ ร่วมกับบริษัทอินเทลโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. คุณวสันต์ ลีละยูวะ ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมนักวิจัยจากบริษัทอินเทลโนเวชั่น จำกัด เข้าพบท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ก่อนร่วมประชุมหารืองานวิจัยด้านแมลงในอาหารสัตว์ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และทีมนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-17 10:35:56
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 561 ครั้ง