ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021 โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ตามเอกสารดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021 ทั้งสามอันดับ รายงานตัวเพื่อรับเงินรางวัลสนับสนุน (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท, ๓,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท ตามลำดับ) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๔๔๖๔๑-๒ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

 


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งประกาศ ลงนาม.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-13 11:12:29
เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1218 ครั้ง