การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนธันวาคม 2564

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-09 14:13:48
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 671 ครั้ง