กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2)

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564  ในหัวข้อ การจัดการเรือนเพาะชำ โดย นายชวลิต กอสัมพันธํ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ (พนักงานปฏิบัติการ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนาม เป็นผู้ควบคุม  ณ โรงเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-09 14:01:02
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 759 ครั้ง