กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1)

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน สัปดาห์ที่ 1 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  เริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษา โดย นายชวลิต กอสัมพันธํ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ต่อด้วยการเรียนรู้กระบวนการจัดการกาแฟ  ณ สถานีเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า หรือ Site A ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-07 11:00:46
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 805 ครั้ง