ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที 2_64.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-11-14 15:28:32
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1041 ครั้ง