แต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารประกอบ : Download บันทึกตารางสอบไล่ 1-2564.pdf Download ตารางสอบไล่ ป.ตรี 1- 64.pdf Download ตารางสอบไล่ ป.โท 1- 64.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-08 17:09:12
เผยแพร่โดย : ธวัช คำฝั้น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 913 ครั้ง