การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การวิเคราะห์คุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การวิเคราะห์คุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ในการอบรมให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์และกระบวนการปลูกข้าวพื้นเมืองคุณภาพสูง” ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ร่วมกับสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ อาคารภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 1 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-04 00:34:18
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 620 ครั้ง