การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการทำงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 และปรึกษาหารือในการดำเนินงานงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-15 16:06:09
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 903 ครั้ง