นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ฝึกทักษะวิชาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เข้าฝึกประสบการณ์กระบวนวิชาการฝึกวิชาชีพสาขาโรคพืช (360390) ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ศึกษาการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า
2. วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ศึกษาการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ณ สถานีวิจัยเกษตรที่หนองหอย
3. วันเสาร์ที่  4 กันยายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ศึกษากระบวนการแปรรูป และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
4. วันเสาร์ที่  11 กันยายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ศึกษากระบวนการแปรรูป และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

โดยมีนักวิชาการของศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ควบคุม ตลอดระยะเวลาในการฝึกงาน


 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-15 15:41:31
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 812 ครั้ง