ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ตามไฟล์ประกาศฯ ดังแนบ

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการรายงานตัว ณ สาขาวิชาที่เข้าสังกัดฯ เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2564.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-10 08:58:33
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1990 ครั้ง