เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีทั้งหมด 3 สาขาวิชา ดังนี้

1.สาขาวิชาพืชสวน

2.สาขาวิชาพืชไร่

3.สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

เปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ทางออนไลน์)
          วันที่ 11 สิงหาคม 2564 - 10 ตุลาคม 2564

สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-06 15:11:47
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 605 ครั้ง