ขอเชิญอาจารย์ มช. ร่วมทำแบบสำรวจประสบการณ์จัดสอบกลางภาคที่ผ่านมา และแผนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เชิญอาจารย์ มช. ร่วมทำแบบสำรวจประสบการณ์จัดสอบ Midterm ที่ผ่านมา และแผนการสอบ Final ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลของท่านช่วยให้ TLIC ส่งมอบบริการจัดสอบออนไลน์ให้ดีขึ้น

คลิก Link เพื่อทำแบบสำรวจได้ที่ https://cmu.to/m7XPQ

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-02 09:22:11
เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 845 ครั้ง