ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานเพื่อร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Projects 2021 ภายใต้แนวคิด “Smart Agriculture for Better Life บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอโครงงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 17 โครงงาน ตามไฟล์ประกาศดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลSAPs2021รอบข้อเสนอโครงงาน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-01 16:14:54
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1195 ครั้ง