ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายถาวร สุภาวงค์ นักวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ในการชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้หนังสือให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ สำหรับประกอบการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ตามแบบ ป.ส.17 ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-19 14:00:06
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 984 ครั้ง